Výsledky vyhledávání

 1. Alltag im Spätmittelalter / herausgegeben von Harry Kühnel ; mit Beiträgen von Helmut Hundsbichler, Gerhard Jaritz, Harry Kühnel, Elisabeth Vavra   .  Graz : Edition Kaleidoskop, 1986 . 384 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 2. Ani Bůh, ani člověk : slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění / Herbert L. Kessler ; Ivan Foletti, Veronika Tvrzníková - eds. ; přeložili studenti magisterského studia Semináře dějin umění v Brně   .  V Brně : Barrister & Principal, o.p.s., ve spolupráci se Seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016 . 159 stran, 38 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr00/010
 3. Artem ad vitam : kniha k poctě Ivo Hlobila / Helena Dáňová, Klára Mezihoráková, Dalibor Prix (eds.)   .  Praha :  Artefactum,  2012 . 716 s., [32] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. Barva v malířství : barevný projev středověku - Byzanc / Miroslav Prošek   .  Ústí nad Labem :  Pedagogická fakulta,  1983 . 117 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  sklad E10/000
 5. Barva v malířství : západoevropský středověk / Miroslav Prošek   .  Ústí nad Labem :  Pedagogická fakulta,  1985 . 107 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  sklad E10/000
 6. Beginn und Entwicklung christlicher Kunst / D. Talbot Rice   .  Köln :  DuMont Schauberg,  1961 . 211 s., [34] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 7. Court chapels of the high and late middle ages and their artistic decoration : [proceedings from the international symposium, Convent of St. Agnes of Bohemia = Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba : sborník příspěvků z mezinárodního sympozia, Klášter sv. Anežky České 23.9.-25.9.1998] / editor Jiří Fajt   .  In Prague :  National Gallery,  2003 . 545 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Dějiny umění v souvislostech / Veronika Jurečková   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 1 CD-ROM (67 stran)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 9. Diví lidé : (v imaginaci) pozdního středověku / František Šmahel   .  Praha :  Argo,  2012 . 302 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 10. Du bon du coeur : poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách : [Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzem Olomouc, Galerie, 1. června - 30. července 2006] / Pavol Černý a kol.   .  Olomouc :  Muzeum umění Olomouc,  2006 . 274 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000