Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 88  
Váš dotaz: Věcné téma = "společenská transformace"
 1. 25 let české demokracie očima veřejnosti / Daniel Kunštát a kol.   .  Praha : Academia : Sociologický ústav AV ČR, 2014 . 314 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Atlas transformace / [editoři Zbyněk Baladrán, Vít Havránek ve spolupráci s Věrou Krejčovou]   .  Praha :  Tranzit,  2009 . 811 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 3. Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná, to jest, Promyšlené pátrání jak v blížícím se soumraku světa úspěšně šířit světlo rozumu, moudrost, po všech myslích všech lidí a po všech národech = Via lucis vestigata et vestiganda, h.c., Rationabilis disquisitio, quibus modis intellectualis, animorum lux, sapientia, per omnes omnium hominum mentes et gentes, jam tandem sub mundi vesperam feliciter spargi possit / Jan Amos Komenský ; k vydání připravili, přeložili a doslov napsali: Jaromír Kopecký, Jiří Kyrášek, Jan Patočka a Jiřina Popelová-Otáhalová   .  V Praze : Státní pedagogické nakladatelství, 1961 . 307 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  sklad E10/000
 4. Česká sociální reforma : (sociologická studie) / Vladimír Rys   .  Praha :  Karolinum,  2003 . 170 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Česká společnost a sociologické poznání : (problémy společenské transformace a modernizace od poloviny šedesátých let 20. století do současnosti) / [Pavel Machonin]   .  Praha :  ISV,  2005 . 286 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  sklad E20/000
  kat. historie FF00/100
 6. Česká společnost v transformaci / Pavel Machonin, Milan Tuček   .  Praha :  Sociologické nakladatelství,  1996 . 364 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
 7. České země v 19. století : proměny společnosti v moderní době. I. / Milan Hlavačka a kol.   .  Praha :  Historický ústav,  2014 . 478 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 8. Česko versus budoucnost : naše dnešní krize a jak z ní ven / David Klimeš   .  V Praze : Vyšehrad, 2020 . 247 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Čína v deseti slovech : lid, vůdce, čtení, psaní, Lu Sün, revoluce, rozdíly, podhoubí, napodobeniny, švindly = ren min, linf xiu, yue du, xie zuo, Lu Xun, ge mig, cha ju, cao gen, shan zhai, hu you / Jü Chua ; přeložila Petra Martincová   .  Praha : Verzone, 2020 . 219 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Deset rodin po 10 letech : 1989-1999 : (studie) / Joseph Hraba, Zdeňka Pechačová, Frederick O. Lorenz ; [s předmluvou Jiřího Večerníka]   .  Praha :  Academia,  1999 . 134 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000