Výsledky vyhledávání

 1. Arteterapie u tělesně znevýhodněných jedinců a její účinky [rukopis] / Markéta Piatnicová   .  2014 . 64, ix l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Dětské pojetí tělesného postižení a postavení tělesně postižených jedinců ve společnosti [rukopis] / Michaela Hladíková   .  2012 . 93 l. [5] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Edukace osob s omezením hybnosti / Jiří Kantor a kolektiv   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 110 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 4. Herní specialista v somatopedii / Milan Valenta a kol.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2003 . 218 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Kapitoly ze somatopedie : výchova k manželství a rodičovství / Jiří Kracík   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1987 . 80 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A01/000
  sklad E20/000
 6. Kapitoly ze základů speciální pedagogiky : somatopedie : studijní texty pro distanční a kombinované studium / Libor Novosad   .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2002 . 79 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 7. Komplexní péče o děti s tělesným a kombinovaným postižením / Anna Jakobová   .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta,  2007 . 101 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou / Dagmar Opatřilová   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2003 . 52 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr11/000
 9. Počítačové hry a ich úloha v somatopédii / Magdaléna Habšudová, Jiřina Vaňková, Anna Bednáříková   .  Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2012 . 104 strany
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 10. Praktická cvičení z vývojové biologie a zdravotnické prevence. 2. díl / Milena Žižková   .  Ústí n. L. :  Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně,  1996 . 64 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad F30/000
  volný výběr21/000