Výsledky vyhledávání

 1. Aplikovaný sociálně psychologický výzkum v organizacích : metodická příručka / Alois Surynek   .  Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2015 . 98 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Dotazník spokojenosti s péčí : manuál / Dana Čechová ... [et al.]   .  Praha :  Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví,  2011 . 24 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  FE - Kynštová Mgr.00/100
 3. Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů / Martin Dolejš   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2010 . 189 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr00/010
 4. Fenomény vývoje sportovní kariéry v generačním kontextu československých fotbalových reprezentantů / Jaromír Votík   .  Praha :  Grada,  2011 . 184 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 5. Genderové představy a vztahy : sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a femininity v průběhu základní školy / Irena Smetáčková   .  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016 . 274 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. Hodnotová orientace žáků středních odborných učilišť v závislosti na sociálním prostředí [rukopis] / Zdeněk Holub   .  2013 . 87 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Emotions and fieldwork / Sherryl Kleinman, Martha A. Copp   .  Newbury Park :  Sage,  1993 . 69 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 8. Klíč k zamčeným dveřím / Amela Einat ; z anglického originálu Key to a locked door - volume I přeložila: Maud Kotasová   .  Brno : Pedagogicko-psychologická poradna ; Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2015 . 135 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 9. Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence a sociálním pedagogem v základní škole / Lucie Blaštíková a kol.   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 . 103 stran
  Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence a sociálním pedagogem v základní škole
 10. Metody sociologického a sociálně psychologického výzkumu / Alois Surynek, Růžena Komárková, Eva Kašparová   .  Praha :  Vysoká škola ekonomická,  1999 . 119 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
  volný výběr40/000