Výsledky vyhledávání

 1. Analýza mechanismů řešení a prevence rizikového chování dětí a mládeže v sociálně vyloučené lokalitě / Daniel Nechanický   .  2018 . 75 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Analýza nabídky integračních volnočasových aktivit pro děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí / Krista Sýkorová   .  2017 . 58 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Analýza příčin neúspěšnosti sociálních a pedagogických intervencí u rodin ohrožených sociálním vyloučením [rukopis] / Iveta Prousková   .  2014 . 113 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Anthropologies of class : power, practice and inequality / edited by James G. Carrier and Don Kalb   .  Cambridge : Cambridge University Press, 2015 . xiii, 232 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky = Atlas of socio-spatial differentiation of the Czech Republic / Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová (eds.)   .  V Praze :  Karolinum,  2011 . 137 s., [38] l. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D60/000
  GE - Chvátalová dr.00/100
 6. Cesty ke vzdělání : vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu / Martin Kreidl   .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2008 . 323 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Čechy na prahu moderního hospodářství / Karel Hoch   .  V Praze :  A. Neubert,  1936 . 288 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 8. Česká rodina v transformaci - stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace / Milan Tuček a kol.   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1998 . 159 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
 9. Člověk českého raného novověku / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.)   .  Praha :  Argo,  2007 . 486 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/010
 10. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století / Jiří Malíř a kol.   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2008 . 365 s., xvi s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100