Výsledky vyhledávání

 1. Analýza hodnotové orientace dětí ze sociálně vyloučeného prostředí / Luděk Kočí   .  2016 . 67 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 2. Analýza nabídky integračních volnočasových aktivit pro děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí / Krista Sýkorová   .  2017 . 58 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 3. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením / Dita Finková, Jiří Langer a kolektiv   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 208 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením
 4. Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v předškolním vzdělávání / Radmila Burkovičová   .  V Ostravě : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 . 119 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v předškolním vzdělávání
 5. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením / Karel Pančocha, Lucie Procházková, Kateřina Sayoud Solárová et al.   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2013 . 272 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením
 6. Etnická různost a občanská jednota / Radim Marada (ed.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK,  2006 . 310 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr81/000
  Etnická různost a občanská jednota
 7. Etnické komunity. Romové / ed. Dana Bittnerová, [Mirjam Moravcová]   .  Praha :  FHS UK,  2013 . 223 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  Etnické komunity
 8. Etnické komunity : v kulturní a sociální různosti / eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová   .  Praha :  FHS UK,  2010 . 314 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/010
  Etnické komunity
 9. European social fund in action : success stories : active labour market, social inclusion, lifelong learning, adaptibility, women's participation   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2006 . 91 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  Evrop. dok. středisko10/000
  kniha
 10. Európska stratégia riešenia chudoby a sociálnej exklúzie / Haburajová Ilavská Lenka   .  Praha :  Hnutí R,  2012 . 91 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  Európska stratégia riešenia chudoby a sociálnej exklúzie