Výsledky vyhledávání

 1. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem / Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová   .  Praha :  Portál,  2007 . 243 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr00/020
  PS - Závora Mgr.00/100
 2. Analýza efektivity edukace odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody [rukopis] / Stanislav Brázda   .  2013 . 136 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Analýza opatření směřujících ke snižování sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve vybraných lokalitách [rukopis] / Michaela Černá   .  2013 . 70 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Analýza potencionální závislosti na virtuálních drogách / Petra Pokošová   .  2017 . 82 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Analýza sociálně-patologických jevů se zaměřením na prevenci záškoláctví na vybraných středních školách [rukopis] / Michaela Kaňová   .  2011 . 80 l. [6] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Analýza vlivu rodiny na sociálně patologické jevy u dětí a mládeže na Děčínsku [rukopis] = Analysis of family influence on socially pathological phenomena with children and juveniles / Magdaléna Jenšíková   .  2008 . 58 l., 3 l.obr.příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Asociální jevy ve společnosti / [rukopis] Lucie Neumannová   .  2006 . 85 l., [9] l. text. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Causes of pathological behavior of children and the possibilities of social prevention / Lýdia Lešková   .  Brno :  Tribun EU,  2010 . 73 s.
  Causes of pathological behavior of children and the possibilities of social prevention
 9. Demografické disparity severočeských pánevních okresů: jejich geneze a současný stav = Demographic disparities in the North Bohemian coal field districts: their genesis and present state / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 5-10.
  článek
 10. Děti a mládež v obtížných životních situacích : nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí / Richard Jedlička ... [et al.]   .  Praha :  Themis,  2004 . 478 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/020