Výsledky vyhledávání

 1. Analýza mikrobních společenstev jeskynních sedimentů / Jana Jeriová   .  2015 . 60 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Analýza sedimentárních záznamů : hodnocení kontaminace nivních sedimentů / Tereza Nováková, Tomáš Matys Grygar, Jitka Elznicová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí,  2014 . 76 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad F100/000
  volný výběr91/000
 3. Analýza znečištění korytových sedimentů Ploučnice / Diana Hrubešová   .  2017 . 94 listů, 12 nečíslovaných listů příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Antropogénne sedimenty lokality Zemianské Kostolany / Ľubomír Jurkovič ... [et al.]   .  Sanační technologie XIV.s. 155-156.
  článek
 5. Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) = Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments based on the study of calcareous nannofossils (Outer Flysch, Western Carpathians, Czech Republic) / Lilian Švábenická   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 63-72.
  článek
 6. Contaminated sediments in European river basins   .  [S.l. :  S.n.],  1995 . 80 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. ČSN EN 15169 : charakterizace odpadů : stanovení ztráty žíháním v odpadech, kalech a sedimentech   .  Praha :  Český normalizační institut,  2007 . 14 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100
 8. Deset let sledování kvality vody a sedimentu pražského Botiče / Lucie Večeřová ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2011.s. 35-40.
  článek
 9. The ecological importance of river bottom / ed. by Gernot Bretschko, Jan Helešic, František Kubíček ; ed. Masarykova univerzita, Brno   .  Brno :  Masarykova univerzita,  1995 . 172 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 10. Ekotoxicita, genotoxicita a bioremediácia sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB) / Katarína Dercová ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 177-182.
  článek