Výsledky vyhledávání

 1. 1989 + 25 = výzkum užitečný pro společnost : nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 / Marek Blažka a kol.   .  Praha : Technologická agentura ČR, 2014 . 125 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV / Petr Drulák, Petr Kratochvíl a kol.   .  Praha :  Ústav mezinárodních vztahů,  2007 . 403 s., [12] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Akademické prostředí v regionálním rozvoji: deskriptivní analýza = Academic framework in regional development: descriptive analysis / Jaroslav Koutský, Pavel Raška a kol.   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  [2012] . 110 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B30/000
  volný výběr61/000
 4. Bohemia docta : k historickým kořenům vědy v českých zemích / Alena Míšková, Martin Franc, Antonín Kostlán (eds.)   .  Praha :  Academia,  2010 . 529 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Česká věda a Pražské jaro (1963-1970) : sborník z konference, [Praha 22.-23.listopadu 2000 / pořádané Ústavem dějin a Archivem Univerzity Karlovy ; editoři Blanka Zilynská a Petr Svobodný]   .  Praha :  Karolinum,  2001 . 425 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Devadesát let hydrometeorologické služby na území České republiky / Jan Macoun   .  Ochrana ovzduší ve státní správě V.s. 43-45.
  článek
 7. Evropská jižní observatoř a česká astronomie = The European Southern Observatory and Czech astronomy / Petr Hadrava   .  Praha :  Academia,  2006 . 125 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Fyzika za první republiky / Ivo Kraus, Štefan Zajac   .  Praha : Academia, 2017 . 209 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF01/000
  Fyzika za první republiky
 9. Hledání centra : vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století / Kristina Kaiserová, Miroslav Kunštát (eds.)   .  Ústí nad Labem :  Albis International : UJEP - Ústav slovansko-germánských studií FF,  2011 . 446 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 10. Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848-1952 / Jaroslava Hoffmannová   .  Praha :  Archiv Akademie věd ČR,  2009 . 367 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000