Výsledky vyhledávání

 1. Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny / Karel Zeman   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 336 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. "Arizace" a arizátoři : drobný a střední židovský majetek v úvěrech Kreditanstalt der Deutschen (1939-45) / Drahomír Jančík, Eduard Kubů   .  Praha :  Karolinum,  2005 . 481 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 3. Budoucnost ztraceného kulturního dědictví : dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války : příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Českém Krumlově (22.-24.11.2005) / editor Mečislav Borák   .  Praha : [Šenov u Ostravy] :  Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky ; Tilia,  2007 . 373 s., [10] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 4. Církve a majetek : k restituci majetku církví a náboženských organizací / autor kol   .  Praha :  Občanský institut,  1993 . 27 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
 5. Dopady transformačního zákona do ekonomiky zemědělských podniků na Znojemsku : [rukopis] Radka Zajícová   .  2002 . 48 s., 11 s. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Die Erben des Kaisers : wem gehört das Habsburgervermögen? / Peter Böhmer, Ronald Faber   .  Wien :  Ueberreuter,  c2004 . 171 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  rakouská knihovna10/000
 7. Jak odškodnit holokaust? : problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění / Jan Kuklík a kolektiv   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 . 756 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  elektronické knihy01/000
  kat. historie FF00/100
 8. Jewish gold and other precious metals, precious stones, and objects made of such materials - situation in the Czech lands in the years 1939 to 1945 : unlawful infringement of property rights and its scope; subsequent fate of the jewish assets affected by this infringement : report / by a team of experts ; [editor Jiří Daníček]   .  [Prague] : [Terezín] :  Sefer ; Terezin Initiative Institute,  2001 . 136 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 9. Navrácené poklady   .  Praha :  Pragafilm,  c1994 . 169 s., [56] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 10. Návraty české šlechty / Vladimír Votýpka   .  Praha ; Litomyšl :  Paseka,  2002 . 423 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100