Výsledky vyhledávání

 1. Adaptace, rezistence, rezignace : církev, společnost a změna v novověkých dějinách / Tomáš Petráček   .  Ostrava :  Moravapress,  2013 . 94 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 2. Bludiště pravé víry : sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách / Alexander Patschovsky ; přeložila Blanka Pscheidtová ; výbor sestavil, odbornou revizi překladu provedl a doslovem doprovodil František Šmaheů   .  Praha: Argo, 2018 . 355 stran, 4 strany obrazových příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 3. Bohuslava Bílejovského Kronika česká : studijní texty ETF v Praze / [k vydání připravil, úvodní studií, poznámkami a rejstříky opatřil Ota Halama]   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze : Evangelická teologická fakulta,  2011 . 147 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 4. Bratr Jan Augusta / Josef Smolík   .  Praha :  Kalich,  1984 . 132 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 5. Církevní dějiny. Novověk / Drahomír Suchánek, Václav Drška   .  Praha : Grada, 2018 . 502 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr00/010
 6. Confession and nation in the era of reformations : cental Europe in comparative perspective / edited by Eva Doležalová and Jaroslav Pánek ; [transl. into English by Marcela K. Perett]   .  Prague :  Institute of history,  2011 . 237 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 7. Čechy po Bílé hoře. D. 2 / Napsal Arnošt Denis ; se svolením spisovatelovým přeložil a poznámkami opatřil Jindřich Vančura   .  V Praze \\Praha\ :  Šolc a Šimáček,  [ca 1925] . 939 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 8. Čechy po Bílé hoře. Díl I. Kniha II., Absolutism katolický / napsal Arnošt Denis ; se svolením spisovatelovým přeložil a poznámkami opatřil Jindřich Vančura   .  Praha :  Šolc a Šimáček,  1931 . 199 s., il.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
 9. Česká otázka ; Naše nynější krize ; Jan Hus / T.G. Masaryk   .  Praha :  Masarykův ústav AV ČR,  2000 . 492 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/200
 10. Dějiny křesťanství v Československu. [Díl] 6, Za krále Maxmiliána II. 1564-1576. Česká konfese / seps. Ferdinand Hrejsa   .  Praha :  Husova československá bohoslovecká fakulta,  1950 . 399, [3] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000