Výsledky vyhledávání

 1. American Indian policy in the twentieth century / edited by Vine Deloria, Jr.   .  Norman :  University of Oklahoma Press,  c1985 . v, 265 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 2. Autonomie církví / Jakub Kříž   .  V Praze : C.H. Beck, 2017 . xv, 203 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  FÚ - Minárik Ph.D.00/100
 3. Církve a české školství : právní zajištění působení církví a náboženských společností ve školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti / Záboj Horák   .  Praha :  Grada,  2011 . 264 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 4. Cizincem na Moravě : zákonodárství a praxe pro cizince na Moravě 1750-1867 / Zdeňka Stoklásková   .  Brno :  Matice moravská,  2007 . 328 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 5. Cizinci, hranice a integrace v dějinách / Michal Skřejpek, Petr Bělovský, Kamila Stloukalová (eds.)   .  Praha : Auditorium, 2016 . 256 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 6. Cizozemci a spoluobyvatelé : udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské / Marek Starý   .  Praha : Auditorium, 2018 . 767 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 7. Co s prostitucí? : veřejné politiky a práva osob v prostituci / Barbara Havelková a Blanka Bellak-Hančilová (eds.)   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2014 . 304 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Dějiny selského stavu : (přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě) / Kamil Krofta ; [uspořádal a doplnil Emanuel Janoušek]   .  V Praze :  Jan Laichter,  1949 . 458 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E40/000
  kat. historie FF00/100
 9. Děti očima soudce / F. Pávek   .  Praha :  SPN,  1979 . 191 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B20/000
 10. Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu : mezi integrací a izolací / Jiřina Šedinová a kol.   .  Praha :  Academia,  2011 . 580 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000