Výsledky vyhledávání

 1. Aplikační charakteristiky vybraných biodegradačních mikroorganismů [rukopis] / Soňa Červinková   .  2014 . 71 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí hub v kontaminovaných matricích: vliv inokula a biodostupnosti polutantů / Tomáš Cajthaml ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 153-155.
  článek
 3. Detekce organických polutantů v půdě pomocí luminiscenčních bioreportérových bakterií [rukopis] / Jana Pěknicová   .  2011 . 73 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Hodnocení struktury mikrobiálních společenstev pomocí analýzy markerových fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) / Mirka Petránková, Petr Baldrian , Tomáš Cajthaml   .  Sanační technologie XIV.s. 171-173.
  článek
 5. Identifikace zdrojů znečištění ovzduší v Ústeckém kraji [rukopis] / Pavel Hlinka   .  2013 . 107 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Izolace a charakterizace potenciálních degradérů polycyklických aromatických uhlovodíků / Jitka Hrdinová ... [et al.]   .  Průmyslová ekologie.s. 215.
  článek
 7. Mikrobiální degradace polyaromatických polutantů autochtonní mikroflórou / [rukopis] Tomáš Florián   .  1999 . 45 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Odhad biodostupnosti PAU v půdě a predikce výsledku bioremediace / Tomáš Cajthaml   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 114-115.
  článek
 9. Odhad biologické dostupnosti uhlovodíků C10 až C40 z půdy pomocí nevyčerpávajících extrakčních technik / Lucie Hanusová   .  2016 . 72 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Ověření použitelnosti imunochemické metody ELISA pro monitoring výskytu benzo(a)pyrenu v životním prostředí [rukopis] / Petra Uhnavá   .  2010 . 37 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100