Výsledky vyhledávání

 1. 50 let s Vítězslavem Novákem / vzpomíná Karel Hoffmeister   .  Praha :  Hudební matice Umělecké besedy,  1949 . 105 s., [10] l. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 2. A.S. Makarenko : bibliografie / připravil Tomáš Henek   .  Brno :  Státní pedagogická knihovna,  1963 . 25 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 3. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Paedagogica specialis IV. Speciální pedagogika 6   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1990 . 257 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 4. Adolf Cmíral (1882-1963 / Zprac. Olga Settari   .  Praha :  Ústav pro informace ve vzdělávání,  1992 . 53 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 5. Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků = Aktual'nyje voprosy vuzovskoj podgotovki pedagogičeskich kadrov = Aktuálne otázky vysokoškolskej prípravy pedagogických pracovníkov / [editoři Pavel Doulík, Jiří Škoda]   .  Ústí nad Labem :  Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem,  2009 . 352 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr170/010
 6. Alkoholismus a nikotinismus jako aspekty syndromu vyhoření u pedagogů základních a středních škol [rukopis] / Jan Richter   .  2015 . 53 l., [3] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Alois Klar [rukopis] : pedagog, spisovatel, sociální pracovník a mecenáš = Alois Klar : pedagogue, writer, social worker and patron / Gabriela Sokolová   .  2009 . 71 l., [26] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Antistresový program pro učitele : projevy, příčiny a způsoby překonání stresu z povolání / Claudius Hennig, Gustav Keller   .  Praha :  Portál,  1996 . 99 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B70/010
  volný výběr01/000
 9. Ateliér veškerého sochařství : ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze = The studio of universal sculpture : the studio of Kurt Gebauer at the Academy of Arts, Architecture & Design, Prague / [texty Pavla Beranová ... et al.]   .  V Praze :  Vysoká škola uměleckoprůmyslová,  c2010 . 477 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 10. Blateňákovi v Liberci, aneb, Panu profesorovi s láskou : sborník k pětasedmdesátinám Jiřího Janáčka / [ilustrace Milan Janáček]   .  Liberec :  Bor,  2002 . 127 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000