Výsledky vyhledávání

 1. 15 let přeshraniční spolupráce v oblasti životního prostředí = 15 Jahre der grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich Umweltschutz : sborník z konference = Sammelband zur Konferenz   .  S.l. :  S.n.,  2000 . 27, 31 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
  volný výběr01/000
 2. AIR SILESIA - Informační systém kvality ovzduší v oblasti polsko-českého pohraničí ve slezském a moravskoslezském regionu / Irena Pavlíková ... [et al.]   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 123-125.
  článek
 3. Analýza anotací záznamů na Internetu pod heslam ,,přeshraniční spolupráce" / Václav Struhovský   .  Člověk v pohraničí.s. 256-262.
  článek
 4. Analýza cestovního ruchu v SO ORP Kadaň [rukopis] / Petra Mittagová   .  2014 . 101 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Analýza činnosti Euroregionu Glacensis po vstupu České republiky a Polska do EU v kontextu regionální politiky EU [rukopis] / Zbyšek Bok   .  2009 . 60 l., [19] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Analýza implementace vzdělávacího programu Silní rodiče-Silné děti? ve fázi jeho pilotní realizace z pohledu vedoucích rodičovských skupin [rukopis] = The analysis of implementation of the educational program Strong parents Strong children in the phase its realization from the view of leader parental groups / Lucie Horvátová   .  2009 . 50 l., 31 l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Analýza nákupního chování v česko-německé části Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa = Analyse des Konsumentenverhaltens im Tschechischen und Deutschen Teil der Euroregion Neisse - Nisa - Nysa / Jaroslava Dědková a kol.   .  [Liberec :  Technická univerzita v Liberci],  2010 . 133 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Analýza přeshraniční spolupráce Euroregionu Egrensis v oblasti ekonomického rozvoje území [rukopis] = The analyse of the cross-border cooperation in the Euroregion Egrensis in sphere of economic development of territory / Eva Stoupová   .  2010 . 63 l., 16 l. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Analýza rozvoje spolupráce volného sdružení českých a německých měst v rámci Pětiměstí / Hana Altmanová   .  2018 . 64 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Atlas Euroregionu Elbe/Labe jako prostředek vzájemného přeshraničního poznávání = Atlas der Euroregion Elbe/Labe als Mittel des gegenseitigen grenzüberschreitenden Kennenlernens / Milan Jeřábek, Hartmut Kowalke, Tomáš Oršulák a kol.   .  Ústí nad Labem :  Tomáš Mikulenka,  2005 . 126 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000