Výsledky vyhledávání

 1. Analýza služeb TyfloCentra Praha, o. p. s. pracoviště Mladá Boleslav [rukopis] = The analysis of services in Mladá Boleslav focused on TyfloCentrum / Lenka Šafránková   .  2009 . 51 l., [4] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Analýza sociálních a pracovně rehabilitačních služeb pro těžce zrakově postižené občany v regionu Hradec Králové [rukopis] = Analysing social services and rehabilitation provided for people with serious eyesight defects in Hradec Kralove region / Lucie Galuščáková   .  2009 . 65 l., [12] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Analýza utváření partnerských vztahů u osob s dlouhodobým handicapem zrakové percepce [rukopis] = The analysis of forming the partnership between people with the long-term handicap of visual perception / Lucie Šmejdová   .  2009 . 50 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Analýza volnočasových aktivit zrakově postižených klientů rehabilitačního střediska Dědina [rukopis] = The analysis of free time activities of clients with impaired vision in remedial centre Dědina / Kamila Kováčová   .  2009 . 75 l., [6] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Analýza využití projektu "Little-room" v procesu edukace a reedukace těžce zrakově postižených ve společnosti Tyfloservis v rámci regionu Ústí nad Labem [rukopis] / Ivana Burýšková   .  2007 . 73 l., 10 l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Arteterapie se zrakově postiženými / Evžen Perout   .  V Praze :  Okamžik,  2005 . 101 s., [45] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr00/010
 7. Bariéry společenské integrace zrakově postižených osob [rukopis] = The social integration barriers of visually impaired persons / Zuzana Sokolová   .  2008 . 48 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Canisterapie jako forma zvyšování integrace zrakově postižených : [rukopis] Petra Faltusová   .  2006 . 59 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [elektronický zdroj] : odborná konference s mezinárodní účastí, 21.-23. září 2001 / Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové & Tyfloservis   .  Hradec Králové :  Tyfloservis,  c2001 . 2 elektronické optické diky (CD-ROM)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 10. Edukace jedinců se zrakovým postižením v kontextu kvality vzdělávání / Dita Finková a kol.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 122 s.
  kniha