Výsledky vyhledávání

 1. 7 pádů odpadu / Martin Hobrland   .  [Praha] : Concept 42, s.r.o., [2019] . 308 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Abfallbehandlung mit Gewinnung von Wertstoffen und Sonderbrennstoffen / Ronald Orawetz   .  TOP 2010.s. 305-309.
  článek
 3. Abfallverordnung und Gebührenreglement für die Stadt Bern / [Hrsg.] Gemeinderat der Stadt Bern   .  Bern :  Gemeinderat der Stadt Bern,  1991 . 20 s., 2 vol. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 4. Abfallwirtschaft : eine Einführung / Bernd Bilitewski, Georg Härdtle, Klaus Marek   .  Berlin :  Springer,  1993 . 635 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Abfallwirtschaft in Mitteldeutschland   .  Merseburg :  Gehrig Verlagsgesellschaft,  [2008] . 84 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 6. Abfallwirtschaft und Altlasten : ein Förderkonzept des Bundesministers für Forschung und Technologie im Rahmen des Programms "Umweltforschung und Umwelttechnologie" / [Hrsg.] Umweltbundesamt   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1991 . 155 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Addressing the economics of waste   .  [S.l.] :  Organisation for Economic Co-operation and Development,  2004 . 203 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 8. Aktualizace Plánu odpadového hospodářství České republiky : pracovní materiály MŽP / Z. Bubeníková   .  Odpady - Luhačovice 2009.s. 1-17.
  článek
 9. Analyse der Kostenstruktur der kommunalen Abfallentsorgung : Forschungsbericht 203 50 503 UBA-FB 98-040 / Frank Behrens, Olaf von Maydell ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1998 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D01/000
  kniha
 10. Analytika odpadů ve světle nové legislativy : sborník referátů   .  Praha :  BIJO,  2002 . 40 s., 8 s. text. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  volný výběr01/000