Výsledky vyhledávání

 1. 100 tipů pro plánování domácí ošetřovatelské péče / Barbara Messer ; překlad: Renata Halmo   .  Praha : Grada Publishing, 2016 . 136 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. 100 tipů pro plánování péče v domovech pro seniory / Barbara Messer ; překlad: Renata Halmo   .  Praha : Grada Publishing, 2017 . 119 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Adaptované doporučené postupy v péči o novorozence / Jaroslava Fendrychová   .  Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2020 . 166 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr00/010
 4. Akutní intoxikace u dětí [rukopis] / Tereza Behinová   .  2012 . 70 l., [5] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Akutní stavy pro nelékaře / Jiří Frei et al.   .  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Vydavatelství, 2015 . 165 stran
  Akutní stavy pro nelékaře
 6. Analýza poskytovaných sociálních služeb klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Litvínov - Janov (dodržování Standardů kvality sociálních služeb) [rukopis] = The analys provided by social services to clients of the rest home and home with special treatment Litvínov - Janov (standards observance of the duality of social services) / Magdaléna Hejlová   .  2009 . 44 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Bazální stimulace v práci zdravotníků [rukopis] / Vendula Vojtíšková   .  2010 . 59 l., iii l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči / Karolína Friedlová   .  Praha :  Grada,  2007 . 168 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E40/000
  FE - Vaníková Mgr.00/100
  volný výběr30/000
 9. Bazální stimulace® pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy : praktická příručka pro pracující v sociálních službách, dlouhodobé péči a ve speciálních školách / Karolína Friedlová   .  Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2015 . 202 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Being a happy midwife = Být šťastná porodní asistentka / Eva Hendrych Lorenzová & Irena Raisnerová ; translation: Tereza Siegelová   .  Pilsen : University of West Bohemia in Pilsen, 2020 . viii, 136 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000