Výsledky vyhledávání

 1. 100 tipů pro plánování domácí ošetřovatelské péče / Barbara Messer ; překlad: Renata Halmo   .  Praha : Grada Publishing, 2016 . 136 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. 100 tipů pro plánování péče v domovech pro seniory / Barbara Messer ; překlad: Renata Halmo   .  Praha : Grada Publishing, 2017 . 119 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Akutní intoxikace u dětí [rukopis] / Tereza Behinová   .  2012 . 70 l., [5] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Akutní stavy pro nelékaře / Jiří Frei et al.   .  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Vydavatelství, 2015 . 165 stran
  Akutní stavy pro nelékaře
 5. Analýza poskytovaných sociálních služeb klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Litvínov - Janov (dodržování Standardů kvality sociálních služeb) [rukopis] = The analys provided by social services to clients of the rest home and home with special treatment Litvínov - Janov (standards observance of the duality of social services) / Magdaléna Hejlová   .  2009 . 44 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Bazální stimulace v práci zdravotníků [rukopis] / Vendula Vojtíšková   .  2010 . 59 l., iii l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči / Karolína Friedlová   .  Praha :  Grada,  2007 . 168 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E40/000
  FE - Vaníková Mgr.00/100
  volný výběr30/000
 8. Bazální stimulace® pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy : praktická příručka pro pracující v sociálních službách, dlouhodobé péči a ve speciálních školách / Karolína Friedlová   .  Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2015 . 202 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Case management v péči o lidi žijící s demencí : koordinace péče zaměřená na člověka / Iva Holmerová   .  Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018 . 231 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Cévní mozková příhoda : prevence a léčba mozkového iktu / Valery Feigin ; [přeložili Blanka Kalvachová, Stanislav Matoušek ; odborná spolupráce Pavel Kalvach]   .  Praha :  Galén,  c2007 . 207 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000