Výsledky vyhledávání

 1. Allgemeine Geschichte der Neuzeit 1500-1917 / Herbert Langer, Manfred Kossok   .  Berlin :  Deutscher Verl. der Wissenschaften,  1986 . 518 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  Allgemeine Geschichte der Neuzeit 1500-1917
 2. Archaeologia historica. 35/2010/1-2, [Monotematické číslo přináší příspěvky přednesené na XLI. mezinárodní konferenci archeologie středověku s hlavním zaměřením Život středověkého člověka od kolébky do hrobu, Pardubice, 21.-25. září 2009] / editoři Zdeněk Měřínský et Pavel Kouřil   .  Brno :  Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,  2010 . 510 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  Archaeologia historica
 3. Archaeologia historica. 36/2011/1, [Monotematické číslo přináší příspěvky přednesené na XLII. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Člověk před hradbou a za hradbou, Brtnice, 20.-24. září 2010] / editoři Zdeněk Měřínský et Pavel Kouřil   .  Brno :  Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,  2011 . 310 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  Archaeologia historica
 4. Archaeologia historica. 36/2011/2 [Monotematické číslo přináší příspěvky přednesené na XLII. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky nan téma Člověk před hradbou a za hradbou, Brtnice, 20.-24. září 2010] / editoři Zdeněk Měřínský et Pavel Kouřil   .  Brno :  Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,  2011 . s. 319-646
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  Archaeologia historica
 5. Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.)   .  České Budějovice :  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  1999 . 684 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku
 6. Arme und ihre Lebensperspektiven in der Frühen Neuzeit / Sebastian Schmidt (Hrsg.)   .  Franfurkt am Main :  Peter Lang,  2008 . 339 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  Arme und ihre Lebensperspektiven in der Frühen Neuzeit
 7. Aspekte der Archäologie des Muttelalters und der Neuzeit : Festschrift für Walter Sage / herausgegeben von Ingolf Ericsson und Hans Losert   .  Bonn :  Habelt,  2003 . 470 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  kniha
 8. Atlas moderního světa : [obrázkový průvodce národy a událostmi moderní doby] / Simon Adams ; ilustrace Kevin Maddison ; [přeložil Pavel Ivan]   .  Litomyšl :  Eastone Books,  2008 . 45 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  Atlas moderního světa
 9. Das Buch der Erkanntnus des Theophrast von Hohenheim gen. Paracelsus : aus der Handschrift mit einer Einleitung herausgegeben von Kurt Goldammer   .  Berlin :  Erich Schmidt,  c1964 . 58 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
  kniha
 10. Cechy královských měst severozápadních Čech v raném novověku [rukopis] / Eva Němečková   .  2015 . 233, xxxvi l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha