Výsledky vyhledávání

 1. Bohemia Jesuitica 1556-2006. Tomus 1 / ed. Petronilla Cemus ; in cooperatione cum Richard Cemus SJ ; ex commissione Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis et Provinciae Bohemiae Societatis Jesu   .  V Praze :  Karolinum,  2010 . 615 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 2. Bohemia Jesuitica 1556-2006. Tomus 2 / ed. Petronilla Cemus ; in cooperatione cum Richard Cemus SJ ; ex commissione Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis et Provinciae Bohemiae Societatis Jesu   .  V Praze :  Karolinum,  2010 . 623-1511 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 3. Byzantské misie u Slovanů / František Dvorník ; Z angl. orig. Byzantine Missions Among the Slavs přel. a úv. studii František Dvorník naps. Vladimír Vavřínek   .  Praha :  Vyšehrad,  1970 . 393, [2] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 4. Církevní misie v dějinách Velké Moravy / Vladimír Vavřínek ; Obr.: [kol.]   .  Praha :  Nakladatelství Lidová demokracie,  1963 . 202, [4] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 5. La ciudad ideal en el desierto : proyectos misionales de la Companía de Jesús y la Iglesia Morava en la América colonial / Markéta Křížová   .  Praga :  Karolinum,  2004 . 281 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Cyrilometodějské studie / Roman Jakobson   .  Praha :  Euroslavica,  1996 . 105 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D30/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 7. Čeští jezuité objevují Nový svět : dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741) / Pavel Zavadil (ed.) ; z latinských originálů vybral a přeložil Pavel Zavadil   .  Praha : Argo, 2015 . 831 stran, xvi stran obrazových příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 8. Činy biskupů hamburského kostela : velká kronika evropského Severu / Adam Brémský ; [přeložila, úvodní studii, poznámky a vysvětlivky napsala Libuše Hrabová ; veršovaný epilog přeložila Jana Engelbrechtová]   .  Praha :  Argo,  2009 . 281 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 9. Echo z Afriky : katolický měsíčník na podporu africké misijné činnosti   .  Praha :  Družina sv. Petra Klavera pro africké misie,  1900-
  časopis
 10. Echo z Afriky : katolický měsíčník na podporu africké misijné činnostiRoč. 3, 5-9 č. 5-10, 4-12, 1-12, 1-12, 1-12, 1-12 1902/1908   .  Praha :  Družina sv. Petra Klavera pro africké misie,  1900-
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad F00/100