Výsledky vyhledávání

 1. Aktualizace ložisek nerostných surovin na území vymezeném mapovými listy Mapy ložiskové ochrany 11 - 14 a 11 - 23 a jejich vliv na životní prostředí / [rukopis] Jitka Svobodová   .  2005 . 49 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 2. Atlas nerostných surovin České republiky : ložiska zlata / Josef Klomínský ; vyd. Český geologický ústav, Praha   .  Praha :  Český geologický ústav,  1991 . 1 list
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  kniha
 3. Bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky k 1. lednu 1992. Díl I, Rudy, stopové prvky / vyd. Národní informační středisko ČR, Praha   .  [Praha] :  Geofond ČR,  1992 . 58 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  kniha
 4. Československá ložiska uranu   .  Praha :  Státní nakladatelství technické literatury,  1984 . 365 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D11/000
  kniha
 5. Dokumentace lomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť na okrese Liberec [rukopis] / Lukáš Zach   .  2008 . 62 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 6. Dokumentace lomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť na okrese Litoměřice / [rukopis] Petra Švábová   .  1999 . 50 s., 13 s. fot. a m. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 7. Dokumentace lomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť na okrese Třebíč a jejich vliv na životní prostředí [rukopis] / Tomáš Halačka   .  2008 . 117 l., [1 l. vol. m. příl.]
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 8. Dokumentace lomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť v okolí města Skutče a jejich vliv na životní prostředí [rukopis] / Bohumila Makešová   .  2010 . 77 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 9. Dokumentace lomů, pískoven a štěrkoven v okrese Teplice a vliv současné těžby na životní prostředí / [rukopis] Lenka Strnadová   .  2005 . 82 s
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 10. Dokumentace lomů a pískoven vybrané lokality okresu Česká Lípa / [rukopis] Jana Bučková   .  2000 . 49 s., 10 s. m. a fot. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha