Výsledky vyhledávání

 1. Dialekt und Einheitssprache in ihrer sozialen Verflechtung : eine empirische Untersuchung zu einem vernachlässigten Aspekt von Sprache und sozialer Ungleichheit / Ulrich Ammon   .  Weinheim ; Basel :  Beltz,  1973 . 296 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 2. Dialekt und Hochsprache in der deutschsprachigen Schweiz / Beat Siebenhaar und Alfred Wyler   .  Zürich :  Pro Helvetia,  1997 . 46 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/200
 3. Jazyk ve vývoji společnosti : Studie ze sociologie spisovného jazyka / Karel Krejčí   .  Praha :  Jaroslav Podroužek,  1947 . 102-[III] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
  sklad D10/000
 4. Krásná, čistá, svatá řeč mateřská / František Oberpfalcer   .  Praha :  Karel Voleský,  1945 . 74 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
 5. Persvazivní verbální a nonverbální jazykové prostředky v obchodní komunikaci [rukopis] / Kateřina Arnoltová   .  2013 . 89, V l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Porovnání výskytu mluvenosti a nespisovnosti na stránkách českých deníků [rukopis] / Petra Šedivá   .  2009 . 92 l., xxxviii l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Postoje mládeže ke spisovné češtině v severních Čechách [rukopis] / Eva Šourková   .  2013 . 55 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků : (od 9. do počátku 19. století) / Pavel Krejčí   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2014 . 114 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Role a vztah literárního a odborného jazyka u Umberta Eca [rukopis] / Daniela Kordinová   .  2013 . 50 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Sedm kapitol o češtině : Příspěvky k problematice národního jazyka / Jaromír Bělič   .  Praha :  SPN,  1955 . 147, [1] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B80/000