Výsledky vyhledávání

 1. Biodegradace 17α- ethinylestradiolu pomocí ligninolytických hub – efekt polutantu na produkci enzymových aktivit hub / Kateřina Svobodová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 243-245.
  článek
 2. Biodegradace 17α-ethinylestradiolu pomocí ligninolytických hub – screening a identifikace produktů rozkladu / Kamila Cajthamlová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 156-158.
  článek
 3. Biodegradace endokrinně disruptivních látek pomocí ligninolytických hub Pleurotus ostreatus a Irpex lacteus / Eva Pojerová, Tomáš Cajthaml   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 130-131.
  článek
 4. Biodegradace chlorbenzoových kyselin pomocí ligninolytických hub v kontaminované půdě / Mirka Petránková ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 222-223.
  článek
 5. Biodegradace látek absorbujících UV záření / Monika Čvančarová, Tomáš Cajthaml   .  Sanační technologie XIV.s. 120-122.
  článek
 6. Biodegradace nových bromovaných zpomalovačů hoření / Martin Ezechiáš, Tomáš Cajthaml   .  Sanační technologie XIV.s. 125-126.
  článek
 7. Biodegradace polychlorovaných bifenylů a chlorbenzoových kyselin pomocí ligninolytických hub v tekutých médiích / Milan Muzikář ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 205-207.
  článek
 8. Biodegradace polychlorovaných bifenylů pomocí ligninolytických hub v kontaminované půdě / Zdena Křesinová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 192-193.
  článek
 9. Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí hub v kontaminovaných matricích: vliv inokula a biodostupnosti polutantů / Tomáš Cajthaml ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 153-155.
  článek
 10. In vivo biodegradace endokrinních disruptorů pomocí 8 zástupců ligninolytických hub / Branislav Slávik ... [et al.]   .  Sanační technologie XIV.s. 174-176.
  článek