Výsledky vyhledávání

 1. Ausmaß und ökologische Gefahren der Versauerung von Böden unter Wald : Forschungsbericht 107 02 004/14 UBA-FB 95-073 / Michael Veerhoff, Sabine Roscher, Gerhard W. Brümmer ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Schmidt,  1996 . 364 s., 22 s. m. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 2. Biotechnické možnosti sanace erozních škod na zemních cestách a lesních půdách / Jaroslav Herynek ; vyd. Ministerstvo zemědělství České republiky   .  Praha :  Ústav zemědělských a potravinářských informací,  1993 . 36 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 3. Degradace lesních půd a jejich meliorace / Jiří Lhotský a kol.   .  Praha :  Státní zemědělské nakladatelství,  1987 . 234 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 4. Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví / editoři Jakub Hruška, Emil Cienciala   .  Praha :  Česká geologická služba,  2005 . 153 s., [22] s. barev. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 5. Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví / ed. Jakub Hruška, Emil Cienciala   .  Praha :  Ministerstvo životního prostředí České republiky,  2002 . 159 s., 24 s. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  volný výběr02/000
 6. Indikátory kvality zemědělských a lesních půd ČR / Milan Sáňka, Jan Materna   .  Praha :  Ministerstvo životního prostředí České republiky,  2004 . 84 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  kniha
 7. Kritické záťaže vo vybraných lesných ekosystémoch biosférickej rezervácie Poľana / Vladimír Kunca   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  2004 . 71 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Lesnická pedologie a mikrobiologie lesních půd : (příručka pro cvičení) / Blahomil Grunda ; vyd. Vysoká škola zemědělská, Brno   .  Brno :  Vysoká škola zemědělská v Brně,  1992 . 72 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D40/000
  volný výběr20/000
 9. Lesnické půdoznalství s mikrobiologií : příručka pro cvičení / Jan Šarman ; vyd. Vysoká škola zemědělská, Brno   .  Brno :  Vysoká škola zemědělská v Brně,  1984 . 225 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D30/000
 10. Lesy a vodní komponenta krajiny / Vladimír Švihla   .  Lesní hospodářství, krajina - voda.Lesní hospodářství, krajina - voda.s. 14-18.
  článek