Výsledky vyhledávání

 1. Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Volume 14/2006   .  Zvolen :  Technická univerzita vo Zvolene,  2006 . 80 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 2. Ausmaß und ökologische Gefahren der Versauerung von Böden unter Wald : Forschungsbericht 107 02 004/14 UBA-FB 95-073 / Michael Veerhoff, Sabine Roscher, Gerhard W. Brümmer ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Schmidt,  1996 . 364 s., 22 s. m. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 3. Auswertung der Waldschadensforschungsergebnisse (1982-1992) zur Aufklärung komplexer Ursache-Wirkungs-Beziehungen mit Hilfe systemanalytischer Methoden : Forschungsbericht 104 01 110 UBA-FB / W. Kratz [et al.] ; [Hrsg.] Umweltbundesamt   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1993 . 23 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 4. Biotopové a ekosystémové hodnocení hadcových borů s kuřičkou hadcovou v povodí Želivky / Barbora Basslerová   .  2018 . 78 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Cizorodé látky v potravním řetězci v lesním prostředí : [rukopis] (diplomová práce) / Radek Machač   .  2002 . 52 s., 29 s. tab. a graf. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Co vyprávějí šumavské smrčiny : průvodce lesními ekosystémy Šumavy / Hana Šantrůčková, Jaroslav Vrba ... [et al.]   .  Vimperk : [České Budějovice] :  Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ; Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity : Česká společnost pro ekologii,  2010 . 153 s. , [1] složený l. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
  volný výběr01/000
 7. Distribution of wireworms of click beetles (Coleoptera, Elateridae) in the soil of forest ecosystems of the Kienhaida Nature Reserve (Ore Mountains) = Zastoupení drátovců kovaříkovitých (Coleoptera, Elateridae) v půdě lesních ekosystémů Přírodní rezervace Kienhaida (Krušné hory) / Emanuel Kula, Petr Švarc   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 3 (2010), s. 64-72.
  článek
 8. Dlouhodobý vliv klimatických změn a znečištění ovzduší na lesní ekosystémy / [ed.] R. Schlaepfer ; přel. Ludmila Boháčová ; [vyd.] Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady   .  Jíloviště-Strnady :  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,  1994 . 69 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
 9. Dopady možné změny klimatu na lesy v České republice / Bohuslav Vinš a kol.   .  Praha :  Český hydrometeorologický ústav,  1996 . 134 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  volný výběr11/000
 10. Ekologické a ekonomické srovnání revitalizovaného Nového pralesa a okolních lesů / Dominik Lácha   .  2015 . 38 listů, 20 nečíslovaných listů příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100