Výsledky vyhledávání

 1. Akutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy [rukopis] / Tereza Dřevěná   .  2012 . 61 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Biosorpce - odstraňování těžkých kovů z vod pomocí dřevěných pilin [rukopis] / Michala Holubová   .  2007 . 95 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Biosorpce syntetických barviv na piliny: Kinetická studie [rukopis] / Lenka Smetanová   .  2010 . 98 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Biosorpce těžkých kovů na piliny ve vícesložkových systémech [rukopis] / Anna Semerádtová   .  2010 . 73 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Denitrifikace slaných vod pomocí Biotechnologie lentikats(r) [rukopis] / Radek Holíček   .  2011 . 86 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Denitrifikace vod s vysokým obsahem solí pomocí mikroorganismů imobilizovaných technologií Lentikats(R) [rukopis] / Věra Pilařová   .  2010 . 173 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Detekce organických polutantů v půdě pomocí luminiscenčních bioreportérových bakterií [rukopis] / Jana Pěknicová   .  2011 . 73 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Fotokatalytické odbourávání organických látek ve vodách [rukopis] / Milada Hejdová   .  2011 . 62 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Charakteristika mikroorganismů degradujících alifatické uhlovodíky [rukopis] / Marek Pohl   .  2011 . 104 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Charakteristika mikroorganismů degradujících toluen [rukopis] / Natalia Anferova   .  2012 . 108 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100