Výsledky vyhledávání

 1. Absolvent základní školy : sborník z pracovního semináře konaného dne 20.–21. června 2007 na Pedagogické fakultě MU / editoři Josef Maňák a Tomáš Janík   .  Brno :  Masarykova univerzita pro Centrum pedagogického výzkumu PdF MU,  2007 . 274 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 2. Analýza a komparace kurikulárních dokumentů předškolního vzdělávání České republiky a Velké Británie [rukopis] / Jaroslava Vlachová   .  2015 . 54 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Analýza dějepisných vzdělávacích programů ve vybraných státech Evropy a její výsledky / Dagmar Hudecová   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2006 . 133 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. Analýza povědomí afrických a českých žáků o geografii světa = Analysis awareness of african and czech pupils about the geography of the world / Renata Binková   .  2018 . 56 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě / Ondřej Šimik   .  Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017 . 253 stran, 18 nečíslovaných stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Bezvýhradná akceptace ve výchově dítěte   .  Univerzita Palackého v Olomouci  2014 . 168
  Bezvýhradná akceptace ve výchově dítěte
 7. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření / Tomáš Janík, Josef Maňák, Petr Knecht   .  Brno :  Paido,  2009 . 181 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  PR - Šikulová dr.00/100
  volný výběr01/000
 8. Controversy in the classroom : the democratic power of discussion / Diana E. Hess   .  New York :  Routledge,  2009 . xvi, 197 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung / Karin Ende, Rüdiger Grotjahn, Karin Kleppin, Imke Mohr   .  München : Klett-Langenscheidt, [2013]  ©2013 . 152 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  Metodicko-didaktická knihovna něm. jazyka10/000
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 10. Český jazyk : učební osnovy pro 1. až 9. ročník   .  Praha :  Fortuna,  1996 . 31 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B20/000