Výsledky vyhledávání

 1. Akumulace hexabromcyklododekanu v rostlinné tkáni / Jana Zlámalíková ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 194-199.
  článek
 2. Aluminium in food and the environment : The proceedings of a symposium organised by the Environment and Food Chemistry Groups of the Industrial Division of the Royal Society of Chemistry, London, 17th May 1988 / [edited by] R. Massey, D. Taylor   .  Cambridge :  Royal Society of Chemistry,  1989 . 108 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 3. Antropogénne sedimenty lokality Zemianské Kostolany / Ľubomír Jurkovič ... [et al.]   .  Sanační technologie XIV.s. 155-156.
  článek
 4. Anwendung eines Auswahlschemas zur Identifizierung gewässerrelevanter gefährlicher Stoffe : Forschungsbericht 102 04 109 UBA-FB 95-047 / Monika Herrchen, Manfred Diedrich, Beatrix Ludwig ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1995 . 85 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 5. Belastungen in Haus- und Kleingärten durch anorganische und organische Stoffe mit Schädlingspotential : Sachstandsdokumentation : Forschungsbericht 116 06 068 UBA-FB 93-012 / Gerd Größmann, Marion Wüstemann ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1995 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D01/000
  kniha
 6. Bewertung der Gefährdung von Mensch und Umwelt durch ausgewählte Altstoffe / Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1995 . 462 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 7. Biomarkers and risk assessment : concepts and principles / [edited by] World Health Organization   .  Geneva :  World Health Organization,  1993 . 82 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 8. Bioremediace specifických kontaminantů / Martina Siglová, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 113.
  článek
 9. Branchenbezogene Inventare zu Stickstoff- und Phosphoremissionen in dei Gewässer : Forschungsbericht 202 06 235 UBA-FB 98/017 / Karl-Heinz Rosenwinkel, Anke Hippen ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1998 . 124 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D01/000
  kniha
 10. Cizorodé látky v potravním řetězci v lesním prostředí : [rukopis] (diplomová práce) / Radek Machač   .  2002 . 52 s., 29 s. tab. a graf. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100