Výsledky vyhledávání

 1. 5. trienále umělecké knižní vazby : Katalog výstavy, Praha říjen 1985-leden 1986 / Fot. Bohuslav Sýkora... [aj.] ; Připravili [a úvody naps.] Pravoslav Kneidl, Emil Minář ; Obálka a graf. úprava Zbyněk Kočvar   .  Praha :  Památník národního písemnictví,  1985 . [56] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 2. Brožura : teorie knižní vazby pro studenty VŠUP / Jan Hybner   .  V Praze :  VŠUP,  2010 . 91 s.
  Brožura
 3. Buchgestaltung in der Schweiz / Jost Hochuli   .  Zürich :  Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung,  [1998] . 161 s., fotogr.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 4. -- daz si ein recht puech solten haben -- : kodikologische, kunsthistorische, paläographische und restauratorische Analysen zum Wiener Eisenbuch (14. - 19. Jahrhundert) / Ferdinand Opll (Hg.) ; mit Beiträgen von Zita Breu ... [et al.]   .  Innsbruck :  StudienVerlag,  2010 . 176 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  rakouská knihovna10/000
 5. Elementy knižní vazby / Jan Hybner   .  V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017 . 123 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Knižní vazba v minulosti / Jaroslav Pešina   .  Praha :  Jan Štenc,  1939 . 41 s., [50] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 7. Ladislav Sutnar - Praha - New York - design in action / editor Iva Janáková   .  V Praze :  Uměleckoprůmyslové muzeum : Argo,  2003 . 389 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 8. Libri catenati Egrenses : knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku / k vydání připravili Kamil Boldan a Jindřich Marek   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2013 . 358 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 9. Od rukopisu ke knize a časopisu / Jaroslav Šalda   .  Praha :  Státní nakladatelství technické literatury,  1959 . 259 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. bohemistiky PF00/100
 10. Ruční knižní vazby / Lucie Beranová   .  Praha : Grada Publishing, 2020 . 79 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  Ruční knižní vazby