Výsledky vyhledávání

 1. Biosorpce těžkých kovů na piliny ve vícesložkových systémech [rukopis] / Anna Semerádtová   .  2010 . 73 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Kennzeichnung der Empfindlichkeit der Böden gegenüber Schwermetallen : unter Berücksichtigung von lithogenem Grundgehalt, pedogener An- und Abreicherung sowie anthropogener Zusatzbelastung. Teil 1, Mobilität von Schwermetallen in Böden mit erhöhtem geogenen Grundgehalt und anthropogener Zusatzbelastung : Forschungsbericht 107 01 001/02 UBA-FB 96-068/1 / Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1996 . 274 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 3. Kennzeichung der Empfindlichkeit der Böden gegenüber Schwermetallen unter Berücksichtigung von lithogenem Grundgehalt, pedogener An- und Abreicherung sowie anthropogener Zusatzbelastung : Forschungsbericht 107 01 001/02 UBA-FB 96-068/2/3. Teil II / Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1996 . 361 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 4. Kompostovatelnost celulózových materiálů s obsahem Cd a Cr / Miloslav Slezák ... [et al.]   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2264-2268.
  článek
 5. Optimalizace stanovení olova a kadmia v biologických materiálech metodou galvanostatické rozpouštěcí chronopotenciometrie [rukopis] / Martina Dusilová   .  2008 . 69 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Pohyb olova, kadmia a rtuti v zemědělské výrobě a biosféře / Jiří Cibulka a kol.   .  Praha :  Státní nakladatelství technické literatury,  1986 . 157 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D40/000
  volný výběr10/000
 7. Pohyb olova, kadmia a rtuti v zemědělské výrobě a biosféře : seznam použité literatury / Jiří Cibulka a kol. ; vyd. Vysoká škola zemědělská, Praha   .  Praha :  Vysoká škola zemědělská,  1986 . 113 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D30/000
 8. Sorpce vybraných těžkých kovů na lignit [rukopis] / Klára Skřivanová   .  2013 . 61 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Wasserbeschaffenheit ausgewählter Fließgewässer in der Bundesrepublik Deutschland : Datensammlung : Schwermetalle / Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1996 . 191 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000