Výsledky vyhledávání

 1. Allgemeine Sonderpädagogik : Grundlagen zur Integration von sinnesbehinderten, körperbehinderten und sprachgestörten Kindern / Heinz Gruber   .  Wien :  Bundesministerium für Unterricht, Kunst u. Sport,  [asi 1991] . 43 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
  kniha
 2. Barevná angličtina : integrace výuky angličtiny a výtvarné výchovy : metodická příručka určená učitelům a vychovatelům dětí předškolního věku a prvního stupně ZŠ / Helena Kafková   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2009 . 80 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  Barevná angličtina
 3. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami / Martin Kaleja (ed.)   .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta,  2013 . 199 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
  Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
 4. 4.CLIL

  CLIL : content and language integrated learning / Do Coyle, Philip Hood, David Marsh   .  Cambridge, UK ; Cambridge University Press, 2010 . x, 173 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  AN - Pavlíková Mgr.00/100
  CLIL
 5. CLIL - nová výzva / Zdena Kráľová (ed.) ; [autori Danica Gondová ... et al.]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  2012 . 111 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
  CLIL - nová výzva
 6. Čeština jako cizí jazyk ve výuce češtiny, dějepisu a ve výchově k občanství / Ilona Balkó, Ludmila Zimová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2006 . 25 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr21/000
  kniha
 7. Člověk a příroda. Jak využívat integrované učební texty ve výuce / Ladislav Podroužek   .  Plzeň :  Fraus,  2005 . 16 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  Člověk a příroda
 8. Člověk a příroda : první krok k integraci výuky přírodovědných předmětů : sborník příspěvků z mezinárodní elektronické konference / [editor Aleš Chupáč]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta,  2007 . 126 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr21/000
  Člověk a příroda
 9. Didaktika přírodovědného základu / Ivana Brtnová Čepičková   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2013 . 92 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad F910/000
  BI - Malinská PH.D.00/100
  volný výběr100/000
  Didaktika přírodovědného základu
 10. Environmentální výchova formou integrované tematické výuky ve 3. ročníku na základní škole praktické [rukopis] / Lucie Valtlová   .  2011 . 163 l. [53] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha