Výsledky vyhledávání

 1. Analýza a modelování finančního potenciálu českých a (slovenských) domácností [elektronický zdroj] : monografický sborník statí z řešení vědeckého projektu GAČR číslo 402/09/0515   .  V Praze :  Vysoká škola ekonomická,  2011 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 2. Analýza a podpora malého podnikání [rukopis] / Lucie Hanousková   .  2013 . 45 l., [2] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Austria : data, figures, facts : [15-16]   .  Vienna :  Statistik Austria,  2016 . 144 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  rakouská knihovna10/000
 4. Cesty k datům : zdroje a management sociálněvědních dat v České republice / Jindřich Krejčí, Yana Leontiyeva (eds.)   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON) ; Sociologický ústav AV ČR,  2012 . 469 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 5. 5.CO14

  CO14 : sborník 2003-2005   .  Praha :  Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště,  2010 . 434 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad F20/000
  kat. výtvarné kultury PF00/200
  volný výběr10/000
 6. Časová variabilita nástupu generativních fenofází břízy bradavičnaté [rukopis] / Daniel Voborník   .  2007 . 54 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Figures for the future : 20 years of sustainable development in Europe? ; A guide for citizens / [authors: Markus Hametner, Rosanne Adelman] ; Eurostat, European Commission   .  Luxembourg :  Publications Office of the European Union,  2012 . 155 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  Evrop. dok. středisko10/000
 8. Generace? : česká skladatelská generace sedmdesátých let 20. století v odstupu čtyř desetiletí / Jan Vičar et alii   .  V Praze : Akademie múzických umění v Nakladatelství AMU, 2017 . 335 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Historická statistická ročenka ČSSR / předml. Vladimír Mička   .  Praha : Bratislava :  SNTL ; Alfa,  1985 . 910 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E50/000
 10. Integrace žáků-cizinců v širším kontextu / Yvona Kostelecká, David Hána, Jiří Hasman   .  V Praze : Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2017 . 198 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000