Výsledky vyhledávání

  1. 1000 let kláštera na Ostrově (999-1999) : sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku   .  Praha :  Národní muzeum,  2003 . 134 s.
    Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
    kat. historie FF00/100
    volný výběr20/000
    1000 let kláštera na Ostrově (999-1999)
  2. Alltagsleben in einer westfälischen Hansestadt : Stadtarchäologie in Soest / Walter Melzer   .  Soest :  Westfälische Verlagsbuchhandlung Mocker & Jahn,  1995 . 64 s.
    Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
    kat. historie FF00/100
    kniha
  3. Alltag zur Sempacherzeit : Innerschweizer Lebensformen und Sachkultur im Spätmittelalter / Aus Anlass des Jubiläums 600 Jahre Schlacht bei Sempach und 600 Jahre Stadt und Land Luzern‏ ; Bearbeitet von Hanspeter Draeyer und Yves Jolidon unter der Leitung von Josef Brülisauer   .  Luzern :  Lehrmittelverlag Luzern,  c1986 . 287 s.
    Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
    kat. historie FF00/100
    kniha
  4. Archaeologia historica. 34/09, [Sborník příspěvků přednesených na XL. medzinárodní j konferenci archeologie stredověku s hlavním zaměřením Hmotná kultura každodenního života ve středověku a ranném novověku, Plzeň, 15.-19. září 2008] / editoři Zdeněk Měřínský et Pavel Kouřil   .  Brno :  Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,  2009 . 879 s.
    Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
    kat. historie FF00/100
    Archaeologia historica
  5. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě / Alena Křížová a kolektiv   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 . 199 s.
    Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
    kat. historie FF00/200
    volný výběr10/000
    Archaické jevy tradiční kultury na Moravě
  6. Bäuerliche Sachkultur des Spätmittelalters : Internationaler Kongress Krems an der Donau 21. bis 24. September 1982   .  Wien :  Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,  1984 . 328 s., [42] s. obr. příl.
    Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
    rakouská knihovna10/000
    kniha
  7. 7.CM 863

    CM 863 : [svatí Cyril a Metoděj : dějiny, tradice, úcta : průvodce výstavou : Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění, klášter sv. Anežky České, 1.11.2013-2.2.2014 / Štěpánka Chlumská (ed.) ; autoři textů Václav Čermák ... et al.]   .  V Praze :  Národní galerie,  2013 . 119 s.
    Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
    volný výběr10/000
    CM 863
  8. Dakotská kultura na rozcestí : Vojta Náprstek a jeho dakotská sbírka z roku 1856 = Dakota culture at the crossroads : Vojta Náprstek and his Dakota collection from 1856 / Kateřina Klápšťová. Exkurz: luky a šípy v kultuře Dakotů = Excursion: bows and arrows in the Dakota culture / Otokar Homola ; překlad do angličtiny: Zdeňka Schormová   .  Praha : Národní muzeum, 2016 . 231 stran
    Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
    volný výběr10/000
    Dakotská kultura na rozcestí
  9. Das Deggingerhaus zu Regensburg : Sannierung - Geschichte - Ausgrabung / herausgegeben von der Stadt Regensburg - Denkmalschutzbehörde ; mit Beiträgen von Lutz-Michael Dallmeier ... [et al.]   .  München :  Hugendubel,  1994 . 175 s., obr., fot.
    Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
    kat. historie FF01/000
    kniha
  10. Dějiny hmotné kultury. II/1, [Kultura každodenního života od 16. do 18. století / Josef Petráň ... et al.]   .  Praha :  Karolinum : Ministerstvo kultury ČR,  c1995 . 468 s., [32] s. obr. příl.
    Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
    sklad D50/000
    kat. historie FF00/100
    volný výběr01/000
    Dějiny hmotné kultury