Výsledky vyhledávání

 1. 19. století v nás : modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly / k vydání připravil Milan Řepa   .  Praha :  Historický ústav,  2008 . 589 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 2. "Aby vyprávěli svým dětem" : paměť židovské obce v raně novověké Praze / Rachel L. Greenblattová ; z anglického originálu To tell their children: Jewish communal memory in early modern Prague ... přeložil Pavel Sládek   .  Praha : Academia, 2016 . 319 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 3. Angažované dějepisectví : stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970) / Vítězslav Sommer   .  V Praze :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,  2011 . 508 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. Biblické příběhy v proměnách času : příspěvek k duchovní psychoterapii / Jan Czech   .  Praha :  Portál,  2006 . 181 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr10/000
 5. Cesty a návraty v dějinách / [editorial Jiří Knapík]   .  Opava :  Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd,  2010 . 302 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. Čas a vyprávění. III, Vyprávěný čas / Paul Ricoeur ; [z francouzského originálu ... přeložil Miroslav Petříček]   .  Praha :  OIKOYMENH,  2007 . 413 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  kat. výtvarné kultury PF00/100
 7. Česká paměť : národ, dějiny a místa paměti / Radka Šustrová, Luba Hédlová (eds.)   .  Praha : Lidice :  Academia ; Památník Lidice,  2014 . 457 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. České probuzení z amerického snu : proč a jak se v České republice zabývat Spojenými státy / Kryštof Kozák   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 . 241 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. České snění / Pavel Kosatík   .  Praha :  Torst,  2010 . 398 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Český historický atlas : kapitoly z dějiny 20. století / Eva Semotanová, Zlatica Zudová-Lešková, Jitka Močičková, Jiří Cajthaml, Pavel Seemann, Jan D. Bláha a kol.   .  Praha : Historický ústav, 2019. . 297 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr30/000