Výsledky vyhledávání

 1. Akumulace hexabromcyklododekanu v rostlinné tkáni / Jana Zlámalíková ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 194-199.
  článek
 2. Analyticko-chemické hodnocení půdních mikrobních společenstev při fytoremediaci s využitím Miscantthus x giganteus / Michaela Holubová   .  2017 . 68 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Analýza půdních mikrobních společenstev v průběhu fytoremediace půd kontaminovaných těžkými kovy / Diana Nebeská   .  2016 . 57, 7 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Fytoremediace polybromovaných difenyletherů: vliv na růst rostliny, akumulace rostlinné tkáně, změny ekotoxicity a biodostupnosti / Jana Zlámalíková ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 120-123.
  článek
 5. Geneticky modifikované rostliny pro remediaci těžkých kovů / Jitka Najmanová ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 224-227.
  článek
 6. Charakteristika transgenních rostlin s bakteriálními geny BPHC a TODC1C2 / Martina Nováková ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 210-213.
  článek
 7. Obsah vybraných ťažkých kovov a makroprvkov v lesných drevinách na antropogénnych stanovištiach = The content of selected heavy metals and macroelements in forest tree species on anthropogenic sites / Andrea Marušková   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 81-85.
  článek
 8. Phytomanagement of polluted sites : market opportunities in sustainable phytoremediation / edited by Vimal Chandra Pandey, Kuldeep Bauddh   .  Amsterdam : Elsevier, [2019]  ©2019 . xxiv, 602 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr00/010
 9. Phytoremediation : transformation and control of contaminants / edited by Steven C. McCutcheon, Jerald L. Schnoor   .  Hoboken :  Wiley-Interscience,  c2003 . xxviii, 987 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 10. Použití různých biologických systémů při hodnocení ekotoxicity PCB a produktů jejich odbourávání bakteriemi a rostlinami / Petra Lovecká ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 122-124.
  článek