Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 9  
Váš dotaz: Věcné téma = "forms law"
 1. Průvodce daňovým řízením se vzory podání / Ondřej Lichnovský, Tomáš Kajnar, Jitka Kajnarová, Tomáš Rydval   .  V Praze : C.H. Beck, 2022 . xiii, 274 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Využití fondů Evropské Unie ve školství na příkladu ZŠ Brná v Ústí nad Labem [rukopis] / Martina Nováková   .  2011 . 76 l., [23] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Vzory obchodních smluv a podání : včetně smluv konkursních : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2005 / Daniel Ševčík   .  Praha :  ASPI,  2005 . xvi, 502 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 4. Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami / Eva Horzinková, Helena Kučerová, Pavel Mates, Ladislav Ocelák   .  Praha : Leges, 2016 . 274 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Vzory smluv a podání : ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního finančního a evropského a v řízení: občanském soudním, trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále: podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně : novinka: vzory podle nového Zákoníku práce : podle stavu k 1. 6. 2007 / Milan Holub a kolektiv autorů   .  Praha :  Linde  2007 . 1247 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Vzory smluv, petitů a zakládacích listin dle nového občanského zákoníku / Svejkovský, Kabelková, Vychopeň a kol.   .  V Praze : C.H. Beck, 2017 . xxxi, 714 stran
  Vzory smluv, petitů a zakládacích listin dle nového občanského zákoníku
 7. Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím / Svejkovský, Kabelková a kolektiv   .  V Praze : C.H. Beck, 2022 . xx, 791 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Zákoník práce v praxi : kompletní průvodce s řešením problémů : aktuální znění k 1. 1. 2022 / Jakub Tomšej   .  Praha : Grada, 2022 . 199 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  Zákoník práce v praxi
 9. Zrušení firem : likvidace a úpadek : se vzory podání / Hana Kratochvílová   .  Praha :  C.H. Beck,  2002 . xiv, 175 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000