Výsledky vyhledávání

 1. 19. století v nás : modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly / k vydání připravil Milan Řepa   .  Praha :  Historický ústav,  2008 . 589 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 2. Adventures of ideas / by Alfred North Whitehead   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  1943 . xii, 392 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 3. Auf der Suche nach einer besseren Welt : Vorträge und Aufsätze aus dreißig Jahren / Karl R. Popper   .  München :  Piper,  1997 . 282 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  rakouská knihovna10/000
 4. Baudrillard a milénium / Christopher Horrocks   .  Praha :  Triton,  2002 . 78 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/200
 5. Bída historicismu / K.R. Popper ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Odehnalová]   .  Praha :  OIKOYMENH,  2000 . 134 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  rakouská knihovna10/000
 6. Bída historicismu / K.R. Popper ; z angl. orig. přel. Jana Odehnalová   .  Praha :  Institut pro středoevropskou kulturu a politiku,  1994 . 130 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/200
 7. Bruncvík a víla : přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy = Bruncwik und die Nymphe : die Überlegungen zur kulturellen und politischen Identität Europas / Heinz Duchhardt, Petr Hlaváček, Winfried Eberhard et al. ; editor Petr Hlaváček   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia,  2010 . 176 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu / Veronika Středová   .  Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové ; České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, [2014]  ©2014 . 194 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 9. Cesty historikova myšlení / Zdeněk Kalista ; k vydání připravil a studií opatřil Zdeněk Beneš   .  Praha :  Garamond,  2002 . 285 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/010
  volný výběr00/010
 10. Civilizace : Západ a zbytek světa / Niall Ferguson ; [přeložil Emanuel Geissler]   .  Praha :  Argo : Dokořán,  2014 . 347 s., [24] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000