Výsledky vyhledávání

  1. Biodegradace 17α- ethinylestradiolu pomocí ligninolytických hub – efekt polutantu na produkci enzymových aktivit hub / Kateřina Svobodová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 243-245.
    článek
  2. Biodegradace 17α-ethinylestradiolu pomocí ligninolytických hub – screening a identifikace produktů rozkladu / Kamila Cajthamlová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 156-158.
    článek