Výsledky vyhledávání

 1. 1.1918

  1918 : model komplexního transformačního procesu? / [editorky] Lucie Kostrbová, Jana Malínská a kol.   .  Praha :  Masarykův ústav a Archiv AV ČR,  2010 . 299 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr01/000
 2. Antropologické přístupy v historickém bádání / Martin Nodl, Daniela Tinková (edd.)   .  Praha :  Argo,  2007 . 268 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 3. Bilderberg : kdo tahá za nitky moci : spiknutí špiček z ekonomiky, politiky a médií / Gerhard Wisnewski ; z německého originálu Drahtzieher der Macht ... přeložil Robert Bartoš   .  [Praha] : Keltner Publishing, 2015 . 317 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 4. Divisiones regni Francorum : královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství / Václav Drška   .  Ústí nad Labem :  Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,  2010 . 271 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr20/000
 5. Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu : lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace? / Karel B. Müller   .  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018 . 286 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Epištoly o elitách a lidu / Vlastimil Vondruška   .  Brno : MOBA, 2018 . 258 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Etnické komunity : elity - instituce - stát / eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová   .  Praha :  FHS UK,  2009 . 359 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století / Eduard Kubů, Jiří Šouša (eds.)   .  Praha :  Dokořán,  2008 . 727 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 9. Die Fortschritt Macher : Eliten und ihre gesellschaftliche Relevanz im 21. Jahrhundert / Gerhard Feltl (Hg.)   .  Wien :  Molden,  c2002 . 252 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  rakouská knihovna10/000
 10. Governing after crisis : the politics of investigation, accountability and learning / edited by Arjen Boin, Allan McConnell, Paul 't Hart   .  Cambridge ; New York :  Cambridge University Press,  2008 . xiii, 322 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000