Výsledky vyhledávání

 1. Aktuálne problémy kontaminácie životného prostredia z hľadiska toxikológie a ekotoxikológie / Imrich Beseda a kol. ; vyd. Technická univerzita, Zvolen   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  2000 . 197 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Aktuálne problémy kontaminácie životného prostredia z hľadiska toxikológie a ekotoxikológie. 2. časť / Imrich Beseda a kol.   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  2001 . 187 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Akutní testy toxicity na žábronožkách Artemia salina [rukopis] / Kateřina Benediktová   .  2008 . 69, [21] l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Alternativní metody testování toxicity chemických látek a jejich směsí : sborník semináře 26.-27.4. 2006 : konferenční prostory společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Chrudim - Píšťovy. 2 / [editoři Miloň Tichý, Olga Halousková ; pořádající organizace Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství ... et al.]   .  [Chrudim] :  Vodní zdroje Ekomonitor,  2006 . 76 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 5. Alternativní metody testování toxicity chemikálií : sborník semináře 27.-28.4. 2005 : konferenční prostory společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Chrudim - Píšťovy. [editoři Miloň Tichý, Olga Halousková ; pořádající organizace Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství ... et al.]   .  [Chrudim] :  Vodní zdroje Ekomonitor,  2005 . 85 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 6. Arzén vo vodách / Zuzana Kramarová, Agáta Fargašová   .  Vodárenská biologie 2009.s. 118-123.
  článek
 7. Biodostupnost organických polutantů a její vliv na ekotoxicitu a bioremediace / Monika Čvančarová, Tomáš Cajthaml   .  Průmyslová ekologie.s. 105-111.
  článek
 8. Cyanobaktérie na vodárenských nádržiach na Slovensku / Mária Horecká ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2009.s. 71-77.
  článek
 9. Čo robíme pre zabezpečenie vzdelávania v oblasti ekotoxikológie a hodnotenia environmentálnych rizík / Agáta Fargašová   .  Vodárenská biologie 2009.s. 179-181.
  článek
 10. ČSN EN 14735 : charakterizace odpadů : příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity   .  Praha :  Český normalizační institut,  2007 . 43 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100