Výsledky vyhledávání

 1. Acidifikace vodních ekosystémů [rukopis] / Věra Řáhová   .  2014 . 58 l., [3] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Volume 14/2006   .  Zvolen :  Technická univerzita vo Zvolene,  2006 . 80 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 3. Agroekologické aspekty Programu obnovy vesnice na Kutnohorsku / [rukopis] Miloš Štolba   .  1996 . 38 s., 12 s. fot., tab. a m. příl., 3 listy vol. m. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Aluviální louky - jejich současný stav a možnosti obnovy : seminář konaný dne 13. a 14. února 1995 na Biologické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích / ed. Jana Straškrabová, Karel Prach, Chris Joyce, Max Wade ; vyd. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha   .  Praha :  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,  1996 . 176 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  volný výběr11/000
 5. Analýza biotopu koroptve polní (Perdix perdix) : model zemědělských ekosystémů : interní grant FŽP / Jaroslav Figala, Marie Urbanová ; vyd. [Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1999 . 10 s., 15 s. m., tab. a graf. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100
 6. Analýza dlouhodobých antropických vlivů v modelovém území Podkrušnohoří = Analysis of longterm anthropic impacts in modelled region of Podkrušnohoří / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 28-34.
  článek
 7. Analýza mikrobních společenstev jeskynních sedimentů / Jana Jeriová   .  2015 . 60 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Anglicko-český a česko-anglický slovník pojmů používaných v hydrobiologii a ekologii mokřadů / Martin Rulík, Štěpán Husák, Jan Květ a kolektiv   .  Praha,  1996 . 175 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D80/000
  sklad E40/000
  BI - Kubát doc.00/100
  volný výběr21/000
 9. Arid ecosystems / Hans-Peter Blume, S. M. Berkowicz   .  Cremlingen-Destedt :  Catena,  1995 . 229 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Atlas reprezentatívnych geoekosystémov Slovenska / László Miklós, Zita Izakovičová a kol.   .  Bratislava :  Ústav krajinnej ekológie,  2006 .  123 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  Atlas reprezentatívnych geoekosystémov Slovenska