Výsledky vyhledávání

 1. Boží lid / Vladimír Boublík   .  Řím :  Křesťanská akademie,  1967 . 481 s., [12] l. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 2. Církev a církve : kapitoly z ekumenické eklesiologie / Pavel Filipi   .  Praha :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2000 . 187 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Církev a II. vatikánský koncil : perspektivy současné ekleziologie / Prokop Brož a kol.   .  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015 . 296 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 4. Co je církev? / Hans Küng ; [překlad František Matula a Jiří Hanuš]   .  Brno :  Cesta,  2000 . 194 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Kristus a jeho lid : praktická eklesiologie / Josef Smolík   .  Praha :  OIKOYMENH,  1997 . 279 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Laici a klérus? : společenství Božího lidu / Peter Neuner   .  Praha :  Vyšehrad,  1997 . 206 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. Má dnes Ignác z Loyoly ještě co říci? / Karl Rahner ; [z německého originálu ... přeložil Leo Hipsch]   .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma,  2007 . 64 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Mezi duchem a uchopitelností : dynamika života církve v Novém zákoně a meze jejího uplatnění v historii / Martin Šály   .  Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016 . 197 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. O ustanovení služebníků církve : studijní texty ETF v Praze / Martin Luther ; [k vydání připravil, úvodní studií, poznámkami a rejstříky opatřil Ota Halama]   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta,  2012 . 106 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 10. Skutky opata Sugera. Bernard z Clairvaux opatu Sugerovi. Nač je v chrámu zlato? / [Bernard z Clairvaux]. Vilémův životopis opata Sugera. Suger, opat ze Saint-Denis / Erwin Panofsky ; [vybral a uspořádal Petr Šourek ; přeložili Petr Šourek a Lubomír Konečný]   .  Praha :  Triáda,  2003 . 178 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000