Výsledky vyhledávání

 1. A.S. Makarenko : bibliografie / připravil Tomáš Henek   .  Brno :  Státní pedagogická knihovna,  1963 . 25 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 2. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Paedagogica specialis IV. Speciální pedagogika 6   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1990 . 257 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 3. Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků = Aktual'nyje voprosy vuzovskoj podgotovki pedagogičeskich kadrov = Aktuálne otázky vysokoškolskej prípravy pedagogických pracovníkov / [editoři Pavel Doulík, Jiří Škoda]   .  Ústí nad Labem :  Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem,  2009 . 352 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr170/010
 4. Alkoholismus a nikotinismus jako aspekty syndromu vyhoření u pedagogů základních a středních škol [rukopis] / Jan Richter   .  2015 . 53 l., [3] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Alois Klar [rukopis] : pedagog, spisovatel, sociální pracovník a mecenáš = Alois Klar : pedagogue, writer, social worker and patron / Gabriela Sokolová   .  2009 . 71 l., [26] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Ateliér veškerého sochařství : ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze = The studio of universal sculpture : the studio of Kurt Gebauer at the Academy of Arts, Architecture & Design, Prague / [texty Pavla Beranová ... et al.]   .  V Praze :  Vysoká škola uměleckoprůmyslová,  c2010 . 477 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 7. Blateňákovi v Liberci, aneb, Panu profesorovi s láskou : sborník k pětasedmdesátinám Jiřího Janáčka / [ilustrace Milan Janáček]   .  Liberec :  Bor,  2002 . 127 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. The Cambridge companion to Dewey / edited by Molly Cochran   .  Cambridge ; New York :  Cambridge University Press,  c2010 . xviii, 356 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 9. Comenius : Welt ohne Grenzen : eine Ausstellung des Adalbert Stifter Vereins, München, anläßlich des 400. Geburtstages von Johann Amos Comenius (1592-1670) / [Herausgeber Adalbert Stifter Verein ; Redaktion und Texte von Jozo Džambo]   .  München :  Adalbert Stifter Verein,  1995 . 64 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 10. Cortland říjen - listopad 2000 / [autor textu Svatopluk Klimeš]   .  V Ústí nad Labem :  Fakulta užitých umění a designu Univerzity J.E. Purkyně,  2001 . [17] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000