Výsledky vyhledávání

 1. 3D vizualizace a návrh rekultivace kamenolomu Měrunice [rukopis] / Lenka Güntherová   .  2007 . 47 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Antropogenní znečištění turonské zvodně v mikroregionu Podralsko a jeho odstranění [rukopis] / Alexandra Píšková   .  2007 . 68 l., [16] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Báňská činnost v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve a rekultivace devastovaných území / [rukopis] Ladislava Marková   .  2006 . 42 l., [15] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management / editoři Robert Tropek & Jiří Řehounek   .  České Budějovice :  Entomologický ústav AV ČR : Calla - Sdružení pro záchranu prostředí,  2012 . 147 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D30/000
  volný výběr21/000
 5. Degradace a regenerace krajiny [elektronický zdroj] : krajina, těžba, půda, voda / Martin Brtnický a kol. (eds)   .  Brno :  Mendelova univerzita,  2011 . 1 DVD-ROM
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 6. Environmentální průvodce oblastí postiženou těžbou a úpravou uranu na Českolipsku / [rukopis] Lenka Rychtaříková   .  2006 . 116 l., [34] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Historie těžby v okolí lomu Velká Amerika, její současný stav a vliv na životní prostředí / [rukopis] Lucie Nováková   .  2006 . 50 l., [26] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Hodnocení účinnosti sanačních prací na lokalitě letiště Hradčany [rukopis] / Martina Dokoupilová   .  2006 . 81, 12 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Modelování reliéfu v oblasti Radovesické výsypky a jejího okolí v období 1938 až 1995 / [rukopis] Helena Škoulová   .  2006 . 39 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Možnosti hodnocení environmentálních faktorů v prostředí devastované krajiny : závěrečná zpráva interního grantu č. 4202 01 0304 01 / Zpracoval Miroslav Hlávka   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Fakulta životního prostředí,  2006 . 78 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100