Výsledky vyhledávání

 1. Analýza bariér domácností při nakládání se srážkovou vodou / Veronika Slámová   .  2020 . 59 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Dešťovka : jak zadržovat dešťovou vodu a využívat ji na zahradě a v domácnosti / editorka: Eva Hauserová   .  Brno : Permakultura (CS), 2021 . 87 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  Dešťovka
 3. Grundlagen einer immissionsorientierten Regenwasserbewirtschaftung in Ballungsräumen : dargestellt am Beispiel des Landes Berlin / Hartmut Wassmann ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1995 . 202 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 4. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území / Petr Hlavínek ... [et al.] ; editor Jiří Kubík   .  Brno :  Ardec,  2007 . 164 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
  volný výběr01/000
 5. Hospodaření vodou / kolektiv autorů   .  Praha : ČKAIT, 2019 . 128 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných povodích : systémový přístup : sborník příspěvků konference : Poděbrady, 6.9.2005, Česká republika / editor Lubomír Macek, Ladislav Švec ; sestavil[a] Viola Strnadová   .  Praha :  Aquion,  c2006 . 146 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  kniha
 7. Postoj obyvatel k nedostatku vody [rukopis] / Andrea Nováková   .  2021 . 63 l. (95 112 znaků vč. mezer)
  kniha
 8. Regenwassernutzung im Haushalt : Dokumentation des Fachgespräches am 14.2.1995 in Berlin / Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1995 . 188 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 9. Vliv přívalových dešťů na změnu koncentrace celkového fosforu v kanalizačním systému Ústí nad Labem a vliv této změny na provoz ČOV Neštěmice : [rukopis] (diplomová práce) / Radovan Baier   .  2001 . 66 s., 4 s. fot. a m. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Zasakování dešťových vod ze zpevněných ploch, dálnic a silnic [rukopis] / Štěpán Horecký   .  2007 . 41 l., [18] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100