Výsledky vyhledávání

 1. (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze / Martin Kaleja   .  Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015 . 109 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Badatelsky orientované vyučování v hodinách přírodovědy se zaměřením na fyzikální pokusy / Ilona Matonohová   .  2019 . 62 listů, 20 nečíslovaných listů příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v předškolním vzdělávání / Radmila Burkovičová   .  V Ostravě : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 . 119 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 4. Povinné předškolní vzdělávání a jeho účinnost na školní úspěšnost u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí / Šárka Rychlá   .  2019 . 102 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu : sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově / Dušan Janák, Martin Stanoev a kolektiv (Kateřina Tvrdá, Václav Walach, Miroslav Pilát, Lubomír Hlavienka) ; foto: Jindřich Štreit   .  Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015 . 147 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Specifika edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách / Viktor Pacholík, Milena Lipnická, Eva Machů, Alicja Leix, Martina Nedělová   .  Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015 . 179 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Spravedlivý start? : nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu / David Greger, Jaroslava Simonová, Jana Straková, editoři   .  V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015 . 1 online zdroj (177 stran)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  elektronické knihy01/000
  Spravedlivý start?
 8. Vybrané aspekty autority pedagoga na 2. stupni základních škol / Martina Šuhajová   .  2015 . 57 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Vztahy a nástrahy ve školní třídě / Zdenka Ženatová   .  Praha : RAABE, [2018]  ©2018 . 109 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Žáci školou povinní: vícekriteriální sonda / Helena Vomáčková, Vlastimil Chytrý   .  V Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2019 . 140 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000