Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 28  
Váš dotaz: Věcné téma = "comparative methods"
 1. Analýza disparit v pokryvu modelového území Podkrušnohoří v porovnání s Českou republikou = Analysis of Podkrušnohoří land-cover disparities in comparison with the Czech Republic / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 46-53.
  článek
 2. Analýza zahraniční mobility na českých vysokých školách / Nikola Husličková   .  2018 . 81 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Celostátní testování žáků v Evropě : cíle, organizace a využití výsledků / EURYDICE, EACEA, Ústav pro informace ve vzdělávání   .  Brusel :  Eurydice,  2010 . 108 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 4. Constructing social research : the unity and diversity of method / Charles C. Ragin, Lisa M. Amoroso   .  Los Angeles :  Sage Publications,  c2011 . xii, 235 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. International perspectives on positive action measures : a comparative analysis in the European Union, Canada, the United States and South Africa   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2009 . 72 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  Evrop. dok. středisko10/000
 6. Jak srovnávat nesrovnatelné : strategie mezináboženské komparace / Dalibor Antalík   .  Praha :  OIKOYMENH,  2005 . 231 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 7. Jugend im doppelten Deutschland / Walter Jaide, Barbara Hille (Hrsg.)   .  Deutschland : Westdeutscher Verlag, [1977]  ©1977 . 320 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 8. Komparace Mezinárodních účetních standardů s Českými účetními standardy ve vybraných oblastech [rukopis] = Confrontation of International accounting standards with Czech accounting standards in selected areas / Jitka Brabencová   .  2010 . 64 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Komparace populačního, ekonomického a sociálního vývoje ČR a Polska / Nikola Olková   .  2017 . 58 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Komparativní analýza lázeňské, bytové a sportovní architektury v Teplicích před a po roce 1989 / Hana Sedláčková   .  2021 . 48 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100