Výsledky vyhledávání

 1. Aeróbna biodegradácia TCE a DCE - nové poznatky / Želmíra Greifová, Miroslav Minařík, Markéta Sotolářová   .  Sanační technologie.Sanační technologie IX.s. 47-50.
  článek
 2. Alternativní přístupy k eliminaci toxických iontů kovů z prostředí / Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 125.
  článek
 3. Analýza půdních mikrobních společenstev v průběhu kombinovaných remediačních zásahů / Tereza Matějíčková   .  2015 . 68 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Analýza půdních mikrobních společenstev v průběhu modelového bioremediačního experimentu / Lucie Berkyová   .  2018 . 77 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Biodegradace endokrinně disruptivních látek pomocí ligninolytických hub Pleurotus ostreatus a Irpex lacteus / Eva Pojerová, Tomáš Cajthaml   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 130-131.
  článek
 6. Biodegradation and bioremediation / Ajay Singh, Owen P. Ward (eds.)   .  Berlin :  Springer,  2004 . XIII, 309 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 7. Biodostupnost organických polutantů a její vliv na ekotoxicitu a bioremediace / Monika Čvančarová, Tomáš Cajthaml   .  Průmyslová ekologie.s. 105-111.
  článek
 8. Bioremediace PBDE pomocí konsorcií mikroorganismů z kalů ČOV a sedimentů z českých řek a monitoring jejich ekotoxicity / Jana Zlámalíková ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 151-152.
  článek
 9. Bioremediace polutantů ze skupiny endokrinních disruptorů – vývoj technologie od laboratoře po reálnou aplikaci / Martina Siglová ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 41-47.
  článek
 10. Bioremediace specifických kontaminantů / Martina Siglová, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 113.
  článek