Výsledky vyhledávání

 1. Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR / Vojtěch Trapl   .  Praha : Wolters Kluwer, 2020 . 59 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Hypotéka a její vymáhání při platební neschopnosti [rukopis] / Jaroslav Volák   .  2011 . 59 l., [19] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Mezinárodní soudnictví : [bakalářský studijní program] / Tereza Kyselovská a kolektiv   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2015 . 131 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 4. Občanské právo procesní : řízení o výkon rozhodnutí, řízení konkursní a vyrovnací, řízení rozhodčí / Jaruška Stavinohová   .  Brno :  Masarykova univerzita : Doplněk,  1997 . 158 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 5. Občanský soudní řád ; Rozhodčí řízení ; velká novela zákona o rozhodčím řízení k 1.4.2012 ; Exekuční řád ; Soudní poplatky a další předpisy : podle stavu k 5.3.2012   .  Ostrava :  Sagit,  2012 . 304 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  PP - Šemík Mgr.01/000
 6. Občanský soudní řád ; Soudní řád správní ; Rozhodčí řízení ; Exekuční řád ; Soudní poplatky a další předpisy : podle stavu k 8.2. 2010   .  Ostrava :  Sagit,  2010 . 320 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 7. Občanský soudní řád : jednací řád pro okresní a krajské soudy ; Soudní řád správní ; Rozhodčí řízení ; Exekuční řád ; Soudní poplatky : podle stavu k 19.8.2008   .  Ostrava :  Sagit,  2008 . 304 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
 8. Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže / Petr Dobiáš a kolektiv   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2012 . 167 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Rozhodčí řízení : historie, současnost a perspektivy / Karel Schelle, Ilona Schelleová   .  Praha :  Eurolex Bohemia,  2002 . 300 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi : stati a judikatura / editoři: Alexander J. Bělohlávek, Daniela Kovářová, Karel Havlíček   .  Praha : HBT, 2015 . 313 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000