Výsledky vyhledávání

 1. Adsorpce sirných látek na speciálních adsorbentech / Alice Procházková, Karel Ciahotný, Veronika Vrbová   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2255-2263.
  článek
 2. Die Adsorption gasförmiger organischer Verbindungen an polaren natürlichen Oberflächen / Kai-Uwe Goss   .  Aachen :  Verlag Shaker,  1993 . 107 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 3. Adsorption-induced enhancement of the differential pulse polarographic peak of Eu in the presence of natural organic matter: a comparison of different humic substances = Zvýšení píku Eu v diferenční pulzní polarografii v důsledku adsorpce za přítomnosti přírodních organických látek: srovnání různých huminových látek / Pavel Janoš, Jiří Štojdl   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 2 (2009), s. 77-83.
  článek
 4. Adsorption study of arsenate on manganese dioxide nanosorbents in aqueous solution = [Možnosti odstranění As (V) z vod použitím nanočástic MnO2] / Nina Strnadová ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2010.s. 62-67.
  článek
 5. Adsorptive removal of copper and nickel from aqueous solution / Dong Nguyen Thanh, Nina Strnadová   .  Vodárenská biologie 2009.s. 168-170.
  článek
 6. Aplikace pevných humátů při dekontaminaci půd [rukopis] / Kristýna Machová   .  2009 . 64 l. , [4] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Čištění odpadních vod z výroby Bifenazátu / Libor Dušek   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2272-2278.
  článek
 8. Degradace azobarviv s využitím CeO2 jako fotokatalyzátoru [rukopis] / Jaroslav Kaše   .  2012 . 76 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Eliminace obsahu organokřemičitých látek z bioplynu – provozní zkušenosti z ÚČOV Praha / Alice Procházková ... [et al.]   .  Aprochem 2010.1. díl, s. 1455-1462.
  článek
 10. Fe0 ako vhodné reaktívne médium pre sorpciu potenciálne toxických prvkov v permeabilných reaktívnych bariérach (PRB) / Bronislava Lalinská ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 241-242.
  článek